Napisane przez: ScenariuszeBG | Czerwiec 19, 2010

konkurs

KONKURS RELIGIJNY

KIM BYŁ ŚWIĘTY MARCIN ? (Etap klasowy)

Imię i nazwisko  ………………………………………………………..                   kl. …..

1.Święty Marcin urodził się pomiędzy rokiem

A  317 – 318

B  416 – 417

C  316 – 317

2. Święty Marcin był

A  Francuzem

B  Węgrem

C  Włochem

3. Święty Marcin urodził się w rodzinie

A  Pogańskiej

B  Muzułmańskiej

C  Judajskiej

4. Święty Marcin został żołnierzem w wieku lat

A  15

B  17

C  18

5. Święty Marcin podarował żebrakowi

A  Płaszcz

B  Połowę płaszcza

C  Pelerynę

6. Święty Marcin przyjął chrzest, gdy miał lat

A  5

B  15

C  23

7. Po wystąpieniu z wojska pragnął zostać

A  Kapłanem

B  Pustelnikiem

C  Kościelnym

8. Święty Marcin przyjaźnił się z biskupem

A  Ambrożym

B  Atanazym

C  Hilarym

9. Święty Marcin został biskupem miasta

A  Tours

B  Candes

C  Amiens

10. Święty Marcin zmarł w wieku lat

A  70

B  80

C  90

11. Trumna ze szczątkami świętego Marcina znajdują się w mieście

A  Candes

B  Tours

C  Amiens

12. Święto Marcina obchodzimy

A    8 listopada

B   11 listopada

C  12 listopada

13. Święty Marcin jest patronem

A  Kapłanów

B  Pustelników

C  Żołnierzy

14  Dawniej na święto Marcina spożywano

A  Indyka

B  Kaczkę

C  Gęś

15. Patronem parafii Kopki jest święty

A  Wojciech

B  Stanisław

C  Marcin

Razem punktów  ……

Miejsce w klasie ……

KONKURS RELIGIJNY

KIM BYŁ ŚWIĘTY MARCIN?

(Etap szkolny)

Imię i nazwisko……………………………………………….., kl. …

1. Święty Marcin urodził się w

A      Galii

B      Bawarii

C      Panonii

2. Imię Marcin pochodzi od bóstwa

A     Wojny

B      Pokoju

C      Miłości

3. Kiedy Marcin skończył lat 15 i został

A     Służącym

B     Chrześcijaninem

C     Żołnierzem

4. Święty Marcin podzielił się płaszczem z biedakiem, w drodze do

A      Candes

B      Poitiers

C      Aniens

5. Święty Marcin nawrócił swoich

A      Rodziców

B      Dziadków

C      Sąsiadów

6. Święty Marcin został biskupem z

A     Obowiązku

B      Rozsądku

C      Przymusu

7.BiskupMarcin uzdrowił chorego na

A      Trąd

B       Liszaj

C       Zarazę

8.  Żebrzącemu przy katedrze biskup Marcin podarował

A        Płaszcz

B         Kapotę

C         Tunikę

9. Biskup Marcin naraził się kapłanom, ponieważ

A        Odwiedzał wiernych

B         Czekał, by wierni przyszli do niego

C         Unikał spotkania z wiernymi

10. Święty Marcin był biskupem przez lat

A         17

B           7

C         27

11. Święty Marcin zmarł

A         8 listopada 397 roku

B       11 listopada 379 roku

C         8 listopada 379 roku

12. Święty Marcin zmarł w mieście

A         Candes

B          Tours

C          Poitiers

13. Zwłoki św. Marcina wykradli mieszkańcy

A          Amiens

B           Tours

C            Poitiers

14. Święty Marcin z Tours ma przydomek

A          Marcin zewsząd

B          Marcin stąd

C          Marcin ztamtąd

15. Święty Marcin jest patronem

A         Polski i Francji

B         Francji i Węgier

C         Węgier i Polski

16. W Polsce św. Marcin jest patronem miasta

A        Łódź

B        Poznań

C        Konin

  1. Dawniej na świętego Marcina zaczynał się

A         Wielki Post

B          Karnawał

C          Adwent

18. W przysłowiu Marcin przyjeżdża na

A        Białym koniu

B        Siwym koniu

C        Czarnym koniu

  1. W wigilię świętego Marcina wróżono z kości

A…..Kaczki

B      Gęsi

C      Indyka

Razem punktów ….., miejsce ……

„ Z

WIELKOŚCI

I PIĘKNA

STWORZEŃ

POZNAJE

SIĘ PRZEZ

PODOBIEŃS

TWO ICH

STWÓRCĘ”

(Mdr 13, 5).

Reklamy
Napisane przez: ScenariuszeBG | Maj 25, 2010

Scenariusz uroczystości rocznicy I Komunii Świętej

SCENARIUSZ ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ

(Pieśń na wejście)

Jeden jest tylko Pan,

tutaj jest jego dom.

Klęknijcie z nami,

którzy tu wchodzicie

i razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan,

aby wysłuchać nas,

śpiewajmy wszyscy słudzy

w Jego domu,

Bogu oddajmy cześć.

(Po wstępnym pozdrowieniu wiersz)

Dziś w dniu Rocznicy Pierwszej Komunii świętej

przychodzimy do Ciebie Panie,

jednej miłości nas ożywia duch.

Tu „u stóp Twoich” nasze ślubowanie

pragniemy złożyć uroczyście znów.

Dziś ponownie obietnice niesiemy uroczyste.

Królestwo Boże szerzyć w każdy czas.

A Ty, nasz Wodzu – Królu – Jezu Chryste,

przyjmij je łaskawie i błogosław nas.

(Akt pokutny-pieśń)

Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich was. Żałuję za wszystko, to moja wina jest. x 3

Czytanie I

Psalm

Czytanie II

Alleluja

Ewangelia

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Modlitwa wiernych:

1.Módlmy się za cały Lud Boży, aby chętnie oddawał cześć swojemu Panu, obecnemu w Najświętszym Sakramencie.

Naszą modlitwę w tym dniu, chciej usłyszeć o Panie.

2.Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, naszego księdza proboszcza, aby ich obecność i przykład życia były zachętą do częstego przyjmowania Ciała Pańskiego.

Naszą modlitwę w tym dniu, chciej usłyszeć o Panie.

3. Módlmy się za Sługę Bożego Jana Pawła II, aby został wyniesienie na ołtarze.

Naszą modlitwę w tym dniu, chciej usłyszeć o Panie.

4. Módlmy się za naszych rodziców, wychowawców i nauczycieli, aby dawali nam zawsze świadectwo chrześcijańskiego życia.

Naszą modlitwę w tym dniu, chciej usłyszeć o Panie.

5. Módlmy się za dzieci, które dzisiaj obchodzą Rocznicę Pierwszej  Komunii świętej, aby zawsze z tego źródła czerpały prawdziwą pobożność

i czynną miłość.

Naszą modlitwę w tym dniu, chciej usłyszeć o Panie.

6. Módlmy się w intencji naszych nauczycieli, pani dyrektor, pani wychowawczyni i pani katechetki, by towarzyszyło im Boże błogosławieństwo i ludzka życzliwość.

Naszą modlitwę w tym dniu, chciej usłyszeć o Panie.

7. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby Jezusowi było dobrze

w mieszkaniach naszych serc i aby każdy z nas stawał się coraz lepszym przyjacielem Boga i ludzi.

Naszą modlitwę w tym dniu, chciej usłyszeć o Panie.

Dary ofiarne

(Czytanie na dary)

Panie Jezu, Ty Jesteś Światłością świata. I my pragniemy być światłem dla innych. Przynosimy do ołtarza świece, wyrażają one nasze pragnienie niesienia Pana Jezusa całemu światu.

Panie Jezu my, wierzymy, że przychodzisz do nas pod postaciami chleba i wina. Wraz z tym chlebem i winem, które dziś przynosimy, ofiarowujemy nasze pragnienie bycia pokarmem dla wszystkich spragnionych Ciebie.

Ofiarujemy wiosenne kwiaty, to znak naszej dziecięcej radości i zapału

w świadczeniu o Panu Jezusie wobec naszych rodzin, znajomych i przyjaciół.

(Pieśń po złożeniu darów)

1.Nie mam nic,

co bym mógł Tobie dać.
Nie mam, sił, by przed Tobą Panie stać.

Ref. Puste ręce przynoszę

przed Twój w niebie tron,

manną z nieba

nakarm duszę mą.

2. Ty nas samym

posilasz Ciałem swym,

słowem Życia umacniasz siły me.

Ref. Puste ręce …

Podziękowanie po Komunii św.

1. Dziękujemy Ci sercem, ukochany Chryste,

żeś przyszedł do nas dzisiaj w bieli Hostii czystej.

2. Dziękujemy za miłość, która nas wciąż raduje

ufnością, jak słonecznym blaskiem obejmuje.

3. Dziękujemy za szczęście, co z Tobą nas jednoczy
i niebiosów blaskiem nasyca nasze oczy.

4. Dziękujemy, że wstępujesz do serc naszych, Panie,

bierzesz je – niby niebo – na własne swe mieszkanie.

5. Dziękujemy, żeś Ojcem, Bratem, Przyjacielem,

że przynosisz nam z sobą wieczyste swe wesele.

6. Dziękujemy, że kochasz, żeś nie jest nam daleki,

i że my Jezu Chryste, własnością Twą na wieki.

(Pieśń na wyjście)

Spójrz Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,

By spotkać Cię, powiedzieć kilka słów,

By przyjąć Cię do serc i domów naszych,

Byś z nami był po wszystkie dni.

Dziś Ojcze nasz dziękujemy Ci,

Że jesteś w nas i zechcesz z nami być.

Pozostań tu nie odchodź od swych dzieci,

Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.

Spójrz Ojcze nasz dziś przyszliśmy tu,

By spotkać Cię, powiedzieć parę słów.

By zabrać Cię do rodzin i do domów,

Byś z nami był po wszystkie dni.

Opracował: Bożena Grzybowska

Napisane przez: ScenariuszeBG | Maj 24, 2010

Scenariusz – Pierwsza Komunia Święta

I. Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców.

Pobłogosław Ojcze, pobłogosław Matko dłońmi swoimi, gdy dziś Ciało Chrystusa mam przyjąć wspólnie z braćmi innymi.

II. Uroczysta procesja do kościoła.

III. Pieśń po wejściu: „Bądź pozdrowiony Jezu”

1. Bądź pozdrowiony Jezu, Ty zaprosiłeś nas.

Cieszymy się, że z Tobą spotkania nadszedł czas.

Ref. Ty kochasz dzieci i my kochamy Cię.

Tyś dla nas przecież poświęcił życie swe.

2.„ Dopuście do mnie dzieci, nie zabraniajcie im.”

Tak powiedziałeś, Jezu, dwunastu uczniom swym.

Ref.

3.Sam byłeś kiedyś dzieckiem, dziecięce troski znasz.

I cieszysz się wraz z nami, boś ty Przyjaciel nasz.

Ref.

IV. Po pozdrowieniu wiernych:

Dziś w pięknym, uroczystym dla nas dniu-Pierwszej Komunii Świętej stajemy tu przy ołtarzu, aby w ciszy serca przyjąć Słowo Boże i ponowić Ofiarę Chrystusa i Kościoła.

Na świecie żyją miliony ludzi, którzy nie znają Pana Jezusa i Jego Ewangelii. Dziś chcemy

o nich szczególnie pamiętać.

Swoimi modlitwami pragniemy wspomóc wysiłki Ojca Świętego, aby Dobra Nowina

o zbawieniu dotarła do wszystkich zakątków ziemi, szczególnie do dzieci, z którymi chcemy dzielić nasze szczęście – szczęście posiadania Jezusa.

V. Liturgia słowa

– Czytanie I

– Psalm responsoryjny

– Czytanie II

– Alleluja

– Ewangelia

– Homilia

– Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Modlitwa wiernych:

1. Módlmy się, za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, naszego księdza Proboszcza, by ich miłość do Chrystusa Eucharystycznego rozpalała serca wszystkich ludzi.

Ciebie prosimy….

2. Módlmy się, za naszych rodziców, którzy przekazali nam życie, troszczą się o nas

i uczą nas kochać Pana Jezusa, aby za trud i wysiłek Bóg obdarzył ich swym błogosławieństwem.

Ciebie prosimy….

3. Módlmy się, za wszystkie dzieci na cały świecie, które dziś po raz pierwszy w pełni uczestniczą w Ofierze świętej, aby przez częste przystępowanie do Komunii świętej wzrastały w miłości do Boga i ludzi.

Ciebie prosimy….

4. Módlmy się, za Panią Dyrektor, nauczycieli, wychowawców, katechetów i katechetki, aby wpatrzeni w Chrystusa obecnego w Sakramencie Ołtarza trwali w Jego miłości

i ogarniali nią swoich podopiecznych.

Ciebie prosimy….

5. Módlmy się, za wszystkich, którzy pomogli dzieciom w przygotowaniu się do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, aby Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami w dalszej posłudze ludziom.

Ciebie prosimy….

6. Módlmy się, za naszą Wspólnotę Eucharystyczną, abyśmy z czystym sercem często korzystali z darów stołu Pańskiego i aby Chrystus był zawsze obecny pośród naszych codziennych spraw.

Ciebie prosimy….

VI. Złożenie darów Ołtarza:

(Komentarz czyta rodzic)

Dziś przynosimy Ci, Panie Jezu w darze:

Świecę – symbol wiary. Dziś drodzy rodzice, dzieci dziękują wam za możliwość przyjęcia przez nie chrztu świętego i wychowanie w wierze w Jezusa Chrystusa i w miłość do Niego oraz proszą, abyście nadal pomagali im pielęgnować przyjaźń z Panem Jezusem.

Serca – dzieci niosą symbole serc, które chcą ofiarować Panu Jezusowi na znak pracy nad sobą i trudu, jakiego nie szczędziły, by przygotować Mu miejsce w swych sercach.

Oby miłość, która wypływa z ich dziecięcych serc, została pomnożona i uświęcona.

Lilie – symbol czystości i niewinności naszych dzieci. Dzieci w pełni uczestniczące w Eucharystii pragną umocnić swą więź z Chrystusem, aby zachować czystość i niewinność swych serc.

Winne grono – symbol krwawej ofiary Chrystusa i przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem z wielkiej miłości do niego – tej samej miłości, która kazała Mu pozostać pośród nas w Sakramencie Ołtarza. Dziś dzieci chcą to przymierze świadomie potwierdzić i umocnić.

Chleb – symbol miłości i wielkiej pokory. Pan Jezus zlitował się nad głodnymi i nakarmił ich do syta, gdy trwali przy Nim na pustkowiu. Pod skromną postacią chleba postanowił też na zawsze pozostać z nami, by każdy mógł przyjść i Nim się pochylić. Za chwilę po raz pierwszy pod postacią chleba zamieszka w sercach naszych dzieci.

Panie, przyjmij ten dar, przemień go i uświęć.

VII. Pieśń: „Ofiaruję Tobie”.

1. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me,

Cały jestem Twój – aż na wieki.
Oto moje serce przecież wiesz,

Tyś miłością mą jedyną jest.

2. Ty w Ofierze Swojej Panie mój,

cały dajesz się, cały jesteś mój – aż na wieki.

Oto moje serce przecież wiesz,

Miłość Twoja niech umocni mnie!

VIII. Pieśń przed Komunią świętą: „O Chryste, Zbawco”

1.O Chryste, Zbawco mój, stół zastawiony już.

Ty zaprosiłeś nas na ucztę swoją dziś.

Ref. Jezu, Ty przyjdź, chcę twoim być,

Kochać zawsze Ciebie.

2. Niebieski Chlebie, Ty, o wielki Boże nasz,

Co małym stajesz się, abym pożywał Cię.

Ref.

3. Obraża Cię mój grzech, lecz Ty przebaczasz wciąż.

O, przyjdź, nie zwlekaj już i oczyść duszę mą.

Ref

4. Serdecznie witam Cię, do serca, proszę wejdź,

Byś w nim zamieszkał sam po wszystkie życia dni.

Ref.

VIII. Pieśń po Komunii: „ Sercem kocham Jezusa”

1.Jest jedno imię drogie mi,

Najdroższe w świecie tym.

Muzyką słodką to imię brzmi,

Wpisane w sercu my.

Ref. Sercem kocham Jezusa,

Sercem kocham Jezusa,

Zawsze będę go kochał,

On pierwszy ukochał mnie.

2. Miłością dzieje głosi mi,

miłością aż na krzyż,

Osładza wszystkie moje dni,

do nieba wiedzie wzwyż.

Ref. Sercem Kocham Jezusa,

3. To Jezus mój Zbawiciel! Pan,

to o nim śpiewać chcę,

On nam zbawienie wszystkim dał,

miłuje także mnie.

Ref. Sercem Kocham Jezusa,

IX. Podziękowania.

1. O mój Drogi Jezu, nie wiem, jak Ci wyrazić moją radość i szczęście za to, że raczyłeś do mnie przyjść, ukryty pod postacią Chleba i Wina.

2. Nie widzą Ciebie moje oczy, ale wiara mówi mi, że prawdziwie jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Witam Cię w sercu moim.

3. O Drogi Jezu! Moja radość jest tak wielka, że nie wiem, jak ją mam wypowiedzieć. Pozostań w moim sercu, pozostań na zawsze. Postaram się, aby Ci w nim było zawsze dobrze.

Kochani Rodzice, Chrzestni i Wychowawcy! Kochany Księże Proboszczu!

Dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu
za dar Komunii świętej, za to, że mogliśmy w pełni uczestniczyć

w ofierze Mszy świętej, za przyjście Pana Jezusa do naszych serc pod postacią chleba

i za Jego obecność w naszym życiu.

Słowa podziękowania kierujemy do naszych Rodziców.
Kochana Mamo i kochany Tato, dziękujemy wam za dar życia Bożego, za każdy gest miłości i dobroci, za rozbudzenie i pielęgnowanie w nas miłości do Boga i ludzi.

Również Wam, Kochane Babcie, Kochani Dziadziusiowie, Chrzestni i Wychowawcy, dziękujemy za każde dobre słowo i dobry przykład życia. Zarazem prosimy – pomagajcie nam wytrwać w miłości do Chrystusa.

Następnie słowa podziękowania kierujemy do Księdza Proboszcza i pani Katechetki. Pani uczyła nas prawd wiary. Ukazywała nam na lekcjach religii piękno życia chrześcijańskiego.

Drogi Księże Proboszczu! Ty również wielce przyczyniłeś się do pogłębienia naszej miłości do Boga. Pomogłeś nam zobaczyć Boga, który jest miłością i z miłości do ludzi przyszedł na ziemię, by na zawsze pozostać pośród nas.

Serdecznie wam za to dziękujemy.

X. Pieśń na wyjście: „Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu”.

1.Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu.

Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu.

Dniem i nocą, Panie Jezu, będziesz z nami,

Bo gorąco Panie Jezu, Cię kochamy.

2. Razem z Tobą będzie u nas Twoja Mama,

Żeby nasza nigdy już nie była sama.

Święty Józef tatusiowi dopomoże

I grzeczniejsze będą dzieci z tobą, Boże.

Opracowała:

mgr Bożena Grzybowska

Napisane przez: ScenariuszeBG | Maj 24, 2010

Materiały do mszy z okazji oddania sali gimnastyczne

Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich biskupów i kapłanów, aby naśladując Chrystusa, Najwyższego Kapłana, z miłością i poświęceniem służyli ludowi Bożemu.

Ciebie prosimy ….

Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby dzięki sakramentom wzrastał w wierze, nadziei i miłości, tworząc jedną, wielką i kochającą się rodzinę.

Ciebie prosimy ….

Módlmy się za naszą umiłowaną Ojczyznę, aby cieszyła się zawsze bezpieczeństwem, ładem moralnym oraz pomyślnością obywateli.

Ciebie prosimy …

Módlmy się za młodzież i dzieci, aby umocnieni dobrym przykładem starszych byli zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie.

Ciebie prosimy ….

Módlmy się za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby wpatrzeni w Chrystusa obecnego w Sakramencie Ołtarza trwali w Jego miłości i ogarniali nią swoich podopiecznych.

Ciebie prosimy ….

Módlmy się za dusze zmarłych uczniów i pracowników naszej szkoły, aby dostąpili miłosierdzia Bożego i mogli radować się wieczną szczęśliwością w niebie.

Ciebie prosimy ….

Módlmy się za nas tu zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa Pana, abyśmy posilając się Ciałem i słowem Bożym, doskonalili się w miłości i aby Chrystus był zawsze obecny pośród naszych codziennych spraw.

Ciebie prosimy….

Módlmy się za nas tu zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa Pana, abyśmy posilając się Ciałem i słowem Bożym, doskonalili się w miłości i odważnie wyznawali naszą wiarę.

Ciebie prosimy….

Hostię i wino – symbole Eucharystii i ofiary, jaką Jezus złożył za nas swojemu Ojcu.

Sprzęt sportowy – który jest symbolem młodości, odpoczynku, sprawności fizycznej i radości życia.

Lilie – atrybut wielu świętych, znak nieskazitelności życia i nauki,
a także szczególnego męstwa i miłości.

Chleb – jest symbolem pracy i poświęcenia, miłości i gotowości

Do dzielenia się i życia dla innych.

Panie Boże, miłosierny Ojcze w niebiosach. Dziękujemy Ci, że pod Twoją opieką została dokończona budowa Sali gimnastycznej. Prosimy Cię: pobłogosław pracę, która tu będzie wykonywana. Spraw, aby Twój Duch był tu zawsze obecny. Udziel nauczycielom i uczniom radości ze wspólnej pracy. Daj, aby wszyscy mieli dobrą wolę i nie utrudniali sobie wzajemnie życia. Spraw, aby tu prawda była zawsze na najwyższym miejscu i aby mowa nasza zawsze „tak-tak, nie-nie”.

Panie polecając Tobie naszą szkołę, wychowawców, nauczycieli i ich wszelkie dzieło, prosimy o błogosławieństwo dla siebie. Sami jesteśmy Twoimi uczniami i pragniemy nimi być na wieki. Tyś naszym Mistrzem i Nauczycielem, Ty przelewasz w nasze umysły odwieczną mądrość potrzebną do wygrania życia doczesnego i wiecznego. Ty pielęgnujesz miłość w sercach, by umiały bić szczęściem dobroci – w harmonii z Twoim Sercem!

Błogosław Panie Jezu:

-rodzicom zatroskanym o swe dzieci. Błogosław Panie Jezu,

-wychowawcom dostrzegającym nie tylko program , lecz i człowieka. Błogosław Panie Jezu,

-nauczycielom zajętym przekazywaniem wiedzy. Błogosław Panie Jezu,

-kierowcom uważającym na dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły. Błogosław Panie Jezu,

-autorom podręczników szkolnych. Błogosław Panie Jezu,

-lekarzom i służbie zdrowia oddanym dzieciom i młodzieży. Błogosław Panie Jezu,

-katechetom harmonizującym wiedzę o świecie z wiedzą o Bogu. Błogosław Panie Jezu,

-wszystkim uczniom w pokonywaniu lęków i stresów. Błogosław Panie Jezu,

-młodzieży wchodzącej na ścieżki pełnej odpowiedzialności za siebie. Błogosław Panie Jezu.

Kategorie